Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2016. - 30.06.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37

Daugavpilī 2011.gada 8.decembrī (prot. Nr.26, 21.§)
Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4., 5., 6.,7., 9., 11. un 13.punktu
(Daugavpils pilsētas domes 14.08.2014. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka administratīvo atbildību par Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) saistošo noteikumu pārkāpšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

1.2. Izlemjot jautājumu par soda piemērošanu par administratīvo pārkāpumu, pašvaldības administratīvā komisija tiesīga vienlaikus izlemt jautājumu par izdarītā pārkāpuma novēršanu.

II. Atbildība par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu

2.1. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2.2. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2.3. Par sabiedriskās kārtības nenodrošināšanu tirgus teritorijā

– uzliek naudas sodu juridiskajām personām – tirgus pārvaldītājiem, līdz 711 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

2.4. Par uzmākšanos ar ubagošanu, zīlēšanu publiskā vietā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

2.5. Par spļaušanu publiskā vietā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

2.6. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2.7. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

2.8. Par peldēšanos, staigāšanu strūklakās

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

2.9. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2.10. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 23.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

2.11. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

2.12. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2.13. Par gulēšanu publiskā vietā, izņemot tam paredzētās sabiedriskā transporta staciju uzgaidāmā telpā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

2.14. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2.15. Par uzstādīto informācijas, aizlieguma, ierobežojuma u.c. zīmju bojāšanu vai pārvietošanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

2.16. Par peldvietas uzturēšanas, drošības un higiēnas prasību neievērošanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 142 euro, bet juridiskajām personām līdz 711 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20; 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

2.17. Par stāvēšanu uz atpūtas soliņiem, sēdēšanu vai stāvēšanu uz atpūtas soliņu atzveltnēm publiskā vietā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

2.18. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2.19. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2.20. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2.21. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 23.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

2.22. Par iebraukšanu ar transportlīdzekli publiskajās peldvietās un pašvaldības ierīkotās atpūtas vietās pie ūdenstilpnēm un aktīvās sporta atpūtas zonās

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro.

(Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

2.23. Par dzīvnieku ievešanu publiskajās peldvietās

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro.

(Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

III. Atbildība par pilsētas teritorijas labiekārtošanas noteikumu pārkāpšanu

3.1. Par ēku (būvju), parka soliņu, atkritumu urnu, elektroapgaismojuma ierīču, piemiņas plākšņu, arhitektonisko elementu un citu infrastruktūras elementu vai inventāru bojāšanu, tai skaitā ar uzrakstiem, zīmējumiem

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.2. Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu būvju un būvju, kas apdraud personu drošību, veselību, kā arī bojā pilsētas ainavu, neuzturēšanu kārtībā

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.3. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

3.4. Par patvaļīgu krūmu ciršanu vai citādu iznīcināšanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 142 euro, bet juridiskajām personām līdz 711 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.5. Par īpašumā, valdījumā, lietojumā vai apsaimniekošanā esoša zemes gabala neuzturēšanu kārtībā

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.6. Par staigāšanu pa publiskā lietošanā esošo zaļo zonu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.7. Par ziedu, augļu un lapu plūkšanu, koku un krūmu zaru laušanu, koku sulu tecināšanu, koku mizas graizīšanu, uzrakstu, vadu un citu priekšmetu piestiprināšanu pie kokiem vai citādu bojāšanu, veļas žāvēšanu koku zaros publiskā vietā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 43 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.8. Par telts uzstādīšanu, naktsmītņu ierīkošanu ārpus šim mērķim noteiktām vietām

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.9. Par transportlīdzekļa profilaktisko apkopi, mazgāšanu tam neparedzētā vietā

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 142 euro, bet juridiskajām personām līdz 350 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.10. Par mazgāšanos, dzīvnieku mazgāšanu, veļas vai citu lietu mazgāšanu publiskās ūdenstilpēs

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 43 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.11. Par ietaises, izveidojumu, ierīces novietošanu uz ielas, ietves vai zaļā zonā bez pašvaldības saskaņojuma

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 142 euro, bet juridiskajām personām līdz 711 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.12. Par apstādījumu vai sakņu dārzu veidošanu, koku stādīšanu publiskā vietā bez pašvaldības saskaņojuma

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.13. Par transportlīdzekļa novietošanu zaļajā zonā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.14. Par patvaļīgu rakšanas darbu veikšanu, augsnes iegūšanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 142 euro, bet juridiskajām personām līdz 711 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.15. Par koku apkraušanu ar malku, būvmateriāliem vai būvgružiem, koku sakņu atrakšanu, koku izmantošanu balstam

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 28 euro, bet juridiskajām personām līdz 71 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.16. Par sniega un ledus izgāšanu pilsētas ūdenstilpēs un citās šim nolūkam neparedzētās vietās

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 71 euro, bet juridiskajām personām līdz 350 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.17. Par sniega vai ledus krājumu vietu ierīkošanu pilsētas zaļā zonā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 71 euro, bet juridiskajām personām līdz 350 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.18. Par sāls, mākslīgā mēslojuma vai ķimikāliju (izņemot smilts – sāls maisījumu) lietošanu ielu notīrīšanai no sniega vai ledus

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 71 euro, bet juridiskajām personām līdz 142 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.19. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

3.20. Par Daugavpils pilsētas kapsētu sabiedriskās kārtības, teritorijas labiekārtošanas, zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 142 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.21. Par sniega mešanu uz brauktuvi

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.22. Par mazgabarīta atkritumu urnu neizvietošanu pie tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām brīvi pieejamā vietā vai to neuzturēšanu kārtībā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz 350 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

3.23. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

3.24. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

IV. Atbildība par ēku, būvju un tām pieguļošās teritorijas uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu

4.1. Par nekustamam īpašumam pieguļošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvju, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) neuzkopšanu, žogu neuzturēšanu kārtībā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām, izņemot darbnespējīgās personas, kā arī I grupas un II grupas invalīdus, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo cita darbspējīga persona, līdz 142 euro, bet juridiskajām personām līdz 711 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

4.2. Par Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pārkāpšanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

4.3. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

4.4. Par Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi pārkāpšanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

4.5. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās vietās vai to neuzturēšanu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 43 euro, bet juridiskajām personām līdz 142 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

4.6. Par ēku, būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas apdraud garāmgājēju dzīvību un veselību

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 142 euro, bet juridiskajām personām līdz 711 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

4.7. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu attīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām, ja netiek norobežotas bīstamās vietas vai veikti citi atbilstoši drošības pasākumi

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 142 euro, bet juridiskajām personām līdz 711 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

4.8. Par ietves un brauktuves nesakārtošanu no gružiem, sniega, ledus

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 142 euro, bet juridiskajām personām līdz 711 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

4.9. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

4.10. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

4.11. Par būvmateriālu, grants, melnzemes, kurināmā un citu materiālu novietošanu nekustamam īpašumam pieguļošā publiskā lietošanā esošā teritorijā, ja nav saņemta pašvaldības atļauja

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 71 euro, bet juridiskajām personām līdz 142 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

4.12. Par koku, krūmu lapu, zaru dedzināšanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 142 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

4.13. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

V. Atbildība par citiem administratīviem pārkāpumiem

5.1. Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumu pārkāpšanu

– uzliek naudas sodu līdz 142 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

5.2. Par transportlīdzekļa novietošanu ilgstošai stāvēšanai (ilgāk par 45 diennaktīm nepārtraukti) uz ceļa

– uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekiem – fiziskajām personām līdz 142 euro, juridiskajām personām līdz 350 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

5.3. Par noteikumu par mācību braucienu ierobežojumiem pārkāpšanu

– uzliek naudas sodu līdz 142 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

5.4. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas noteikumu pārkāpšanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400 euro.

(Daugavspils pilsētas domes 14.08.2014. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā, kas grozīta ar 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

VI. Noslēguma jautājumi

6.1. Ar 2012.gada 1.februāri stājas spēkā šie saistošie noteikumi un spēku zaudē Domes 2006.gada 9.novembra saistošie noteikumi Nr.20 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi".

6.2. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās par tiem administratīviem pārkāpumiem, kas nav noteikti šajos noteikumos, tiek izbeigta ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

6.3. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim izdarījušas administratīvos pārkāpumus, par ko atbildība noteikta Domes 2006.gada 9.novembra saistošajos noteikumos Nr.20 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi", saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Domes 2006.gada 9.novembra saistošiem noteikumiem Nr.20 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
01.05.2016