Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.60

(prot. Nr.14/4) 2003.gada 16.oktobrī

Detālplānojums teritorijai Bērzu ceļā 39, Jelgavā

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14. un 43.pantu un MK noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem"

Ar detālplānojuma pilnu tekstu un grafisko materiālu var iepazīties Jelgavas pilsētas Būvvaldē Jelgavā, Lielā ielā 11, 318.kabinetā.

 

 

3.Apbūves noteikumi

3.1.Galvenais izmantošanas veids - savrupmāju un to apkalpojošo ēku apbūve.

3.2. Atļautā izmantošana -

1) savrupmājas (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamās mājas);

2) individuālais darbs, kas nepasliktina kaimiņu dzīves apstākļus;

3) saimniecības ēkas.

3.3.Zemesgabala minimālā brīvā platība - 60 %.

3.4.Pagalmu noteikumi -

1) būvlaide - 6 m no zemesgabala robežas;

2) sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 3 m;

3) ar kaimiņa rakstisku piekrišanu iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu pagalmos nav mazāks kā 6m;

4) ja būve veidota tieši uz zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošai sienai.

3.5.Apbūves maksimālais augstums - 12 m.

3.6.Maksimālais stāvu skaits - 3 stāvi.

3.7.Zemesgabali var būt iežogoti.

3.8.Saimniecības ēkas jāizvieto, atkāpjoties no galvenās ēkas būvlaides, tās nedrīkst ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. Uz zemesgabala drīkst atrasties ne vairāk kā viena atsevišķi stāvoša saimniecības ēka.

3.9.Inženiertehniskais nodrošinājums -

3.10.Komposta vietu izvietojums -

1) nav atļauts priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;

2) ne tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemesgabala robežas.

3.11.Aizsargjoslas - ievērot atklāto grāvju aizsargjoslu.

22.11.2003