Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.78

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.15, 15.§)

Par Rīgas domes 2003.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.48 "Īslaicīgas lietošanas būvju - tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2003.gada 1.jūlija saistošos noteikumus Nr.48 "Īslaicīgas lietošanas būvju - tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, Nr.105; 2004, Nr.1).

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.78 "Par Rīgas domes 2003.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.48 "Īslaicīgas lietošanas būvju - tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes saistošie noteikumi "Par Rīgas domes 2003.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.48 "Īslaicīgas lietošanas būvju - tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem" paredz atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2003.gada 1.jūlija saistošos noteikumus Nr.48 "Īslaicīgas lietošanas būvju - tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 1.punktam Rīgas dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par republikas pilsētas vai novada teritorijas apbūvi, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos. Rīgas domes 2003.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.48 "Īslaicīgas lietošanas būvju - tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas ekspluatācijas noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.48) tiesiskais regulējums satur Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa, Būvniecības likuma, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Rīgas domes 2005.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" dublējošas tiesību normas, tāpēc ir izstrādājami jauni saistošie noteikumi, ar kuriem tiek atzīti par spēku zaudējušiem saistošie noteikumi Nr.48. Savukārt saistošajos noteikumos Nr.48 lietotie termini "kiosks", "paviljons" un "sezonas terases un nojumes" ir iekļaujami Rīgas domes 2005.gada 12.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", veicot attiecīgus grozījumus.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav paredzēta.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Ietekme uz administratīvajām procedūrām nav paredzēta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav bijušas nepieciešamas un netika veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

07.01.2014