Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.191

Valmierā 2013.gada 28.novembrī

Par Valmieras pilsētas domes 1995.gada 23.marta saistošo noteikumu "Ielu seguma un pazemes komunikāciju celtniecības, remonta un citu darbu veikšanas kārtība Valmieras pilsētas ielās" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
28.11.2013. lēmumu Nr.488 (prot. Nr.15, 40.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 1995.gada 23.marta saistošos noteikumus "Ielu seguma un pazemes komunikāciju celtniecības, remonta un citu darbu veikšanas kārtība Valmieras pilsētas ielās", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 1995.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr.24, 15.§).

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.BoķisPaskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.191 "Par Valmieras pilsētas domes 1995.gada 23.marta saistošo noteikumu "Ielu seguma un pazemes komunikāciju celtniecības, remonta un citu darbu veikšanas kārtība Valmieras pilsētas ielās" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.191 izstrādāti, ņemot vērā faktu, ka Valmieras pilsētas domes 1995.gada 23.marta saistošie noteikumi "Ielu seguma un pazemes komunikāciju celtniecības, remonta un citu darbu veikšanas kārtība Valmieras pilsētas ielās" nav aktuāli. Šos noteikumus aizvietos jauni saistošie noteikumi "Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā".
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 1995.gada 23.marta saistošie noteikumi "Ielu seguma un pazemes komunikāciju celtniecības, remonta un citu darbu veikšanas kārtība Valmieras pilsētas ielās", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 1995.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr.24, 15.§).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

21.01.2014