Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20

Valmierā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 16, 63. §)

Par Kocēnu novada domes 2017. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 5/2017 "Par Kocēnu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Kocēnu novada domes 2017. gada 23. marta saistošos noteikumus Nr. 5/2017 "Par Kocēnu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Par Kocēnu novada domes 2017. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 5/2017 "Par Kocēnu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai noteiktu vienotu kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Pašvaldības finansējuma saņemšanai, Pašvaldības dome 2021. gada 25. novembrī apstiprinājusi noteikumus "Par Valmieras novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrību, nodibinājumu un organizāciju atbalstam" (Pašvaldības domes lēmums Nr. 513 (protokols Nr. 16, 29. §) (turpmāk - Noteikumi).

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, kas cita starpā nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, un ņemot vērā Noteikumus, nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem Kocēnu novada domes 2017. gada 23. marta saistošos noteikumus Nr. 5/2017.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumi atzīst par spēku zaudējušiem Kocēnu novada domes 2017. gada 23. marta saistošos noteikumus Nr. 5/2017 "Par Kocēnu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu iespējams vērsties Pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

21.12.2021