Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.50

(Protokols Nr.15/2) 2002.gada 29.augustā

Teritorijas Atmodas ielā 102 detālais plānojums

Izdoti saskaņā ar MK

2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem" un LR likuma "Par pašvaldībām"43.pantu)

 

Apbūves noteikumi

Teritorijas apbūve ir veicama saskaņā ar Jelgavas saistošajiem apbūves noteikumiem, pastāvošajiem būvnormatīviem.

Īpašie noteikumi teritorijas apbūvei:

1.1.DDZ 1

Teritorija paredzēta kā daudzstāvu dzīvojamā teritorija, kurai pieļaujama apkalpes un servisa objektu izvietošana

1.1.1.Atļautā izmantošana-

a) apkalpes objekts;

b) tirdzniecības objekts;

c) daudzstāvu vai mazstāvu dzīvojamā ēka ar darījuma objektiem pirmajā stāvā;

d) autostāvvieta;

e) palīgizmantošana - dzīvoklis apkalpojošam personālam.

1.1.2.Aizliegts izvietot:

a) degvielas vai gāzes uzpildes stacijas;

b) tehniskās apkalpes punktus;

c) atkritumu izgāztuves.

1.1.3. Ēku augstums - ne lielāks par 4 stāviem vai 15m, izņemot dekoratīvus arhitektoniskus elementus.

1.1.4. Apkalpes objekts izvietojams ne tuvāk kā 30m no dzīvojamās ēkas.

1.1.5. Apkalpes objekta teritorijā nepieciešams veidot 30% brīvu, neapbūvētu teritoriju.

1.1.6.Ēkas būvlaide 6m no Atmodas ielas sarkanās līnijas.

1.1.7. Galvenā fasāde

a) orientējama pret perspektīvo Atmodas ielu;

b) aizmugures fasāde, kas orientēta pret dzīvojamo rajonu, veidojama arhitektoniski pievilcīga.

1.1.8. Jaunveidojamie objekti ir jāpieslēdz vietējiem kopējiem inženiertīkliem.

1.1.9. Ir jāparedz publiski pieejamas tualetes izveidošana.

1.1.10. Piebrauktuve vai piebrauktuves ir veidojamas no Atmodas ielas; gājēju ceļi veidojami no dzīvojamā rajona puses.

1.2. DDZ 2

Teritorija paredzēta kā daudzstāvu dzīvojamā teritorija, kur pieļaujama apkalpes un servisa objektu izvietošana.

1.2.1.Atļautā izmantošana -

a) apkalpes objekts;

b) tirdzniecības objekts;

c) autostāvvieta.

1.2.2.Aizliegts izvietot:

a) degvielas vai gāzes uzpildes stacijas;

b) tehniskās apkalpes punktus;

c) atkritumu izgāztuves.

1.2.3. Autostāvvieta izvietojama 15m no dzīvojamās ēkas gala fasādes bez logiem vai 25 no fasādes ar logiem, ja autostāvvieta ir līdz 100 vietām, vai 10m no dzīvojamās ēkas gala fasādes bez logiem vai 15 m no fasādes ar logiem, ja autostāvvieta ir līdz 50 vietām.

1.2.4. Būvlaide 6m no Atmodas ielas sarkanās līnijas.

1.2.5. Ap autostāvvietu, kur tā robežojas ar dzīvojamo apbūvi, ir jāveido 2m plata apzaļumojuma josla ar dekoratīvu nožogojumu vai dzīvžogu.

1.2.6. Ja ap autostāvvietu tiek veidots žogs, tas veidojams caurredzams, ne augstāks par 1,5m.

1.2.7. Jaunveidojamie objekti ir jāpieslēdz vietējiem kopējiem inženiertīkliem.

1.2.8. Ir jāparedz publiski pieejamas tualetes izveidošana.

1.2.9. Piebrauktuve vai piebrauktuves ir veidojamas no Atmodas ielas; gājēju ceļi veidojami no dzīvojamā rajona puses.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Ar detālā plānojuma pilnu materiālu var iepazīties Jelgavas domes Būvvaldē Jelgavā, Lielā ielā 11, 318.kabinetā.

02.10.2002