Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ķekavas novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošos noteikumus "Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr.1/2016

Ķekavā 2016.gada 14.janvārī

Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes 2016.gada 14.janvāra
sēdes lēmumu Nr.1, 2.§ (prot. Nr.1)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir bezmaksas informatīvais biļetens "Ķekavas Novads".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs A.DamlicsSaistošo noteikumu Nr.1/2016 "Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajai daļai, novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 45.panta piekto daļu.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajā daļā ietvertās prasības.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darbavietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz visiem procesiem pašvaldībā.

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums veicinās iedzīvotāju tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Ķekavas novada pašvaldība ir institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā.

5.2. Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības iedzīvotāji, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

5.3. Saistošo noteikumu pieņemšana nemaina līdzšinējo dokumentu iesniegšanas kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi ir izstrādāti uz pašvaldības iniciatīvas pamata un konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs A.Damlics

10.03.2016