Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 18

Ventspilī 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 23; 3. §)

Par saistošo noteikumu Nr. 1 "Ventspils pilsētas Vides aizsardzības licencēšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 2007. gada 19. februāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Ventspils pilsētas Vides aizsardzības licencēšanas noteikumi".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Par saistošo noteikumu Nr. 1 "Ventspils pilsētas Vides aizsardzības licencēšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Attīstoties valsts vides aizsardzības likumdošanai pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, pašvaldībai ir liegta iespēja reāli ietekmēt uzņēmumu piesārņojošo darbību. Tādas funkcijas ir uzliktas uz Valsts vides dienesta reģionālajām struktūrvienībām, kuras gan izsniedz atļaujas piesārņojošas darbības veikšanai ar nosacījumiem tās negatīvās ietekmes samazināšanai, gan kontrolē šo nosacījumu izpildi. Vides aizsardzības licencēšanas sistēma zaudējusi savu aktualitāti, un kopš 2009. gada tika apturēta jaunu licenču izsniegšana.
2. Īss projekta satura izklāsts Ventspils pilsētas domes 2007. gada 19. februāra lēmums Nr. 22 "Par saistošo noteikumu Nr. 1 "Ventspils pilsētas Vides aizsardzības licencēšanas noteikumi" apstiprināšanu" tiek atzīts par spēku zaudējušu, jo tas nav piemērojams.
3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām

procedūrām

Nav veiktas administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi izskatīti Ventspils pilsētas domes Vides aizsardzības komisijā 05.09.2019., Likumības komisijā 21.11.2019. un Pilsētas attīstības jautājumu komitejā 05.12.2019.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

12.02.2020