Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts reformu ministrijas rīkojums Nr.2

1994.gada 13.oktobrī

Par Valmieras pilsētas domes sēdes protokola izraksta nr.10 "Par noteikumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Valmieras pilsētā" apturēšanu

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 49.pantu

1. 1994.gada 16.septembrī Valmieras pilsētas dome pieņēma lēmumu "Par noteikumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Valmieras pilsētā", kuru noformēja ka Valmieras pilsētas domes sēdes protokola izrakstu Nr.10. Minētais lēmums ir nelikumīgs, jo:

1.1. Valmieras pilsētas domes 1994.gada 16.septembra sēdes protokola izrakstā Nr.10 ietvertās normas ir pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem, jo saskaņa ar likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu pilsētas dome ir tiesīga apstiprināt saistošos noteikumus un paredzēt atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts citos likumos.

Taču uzņēmējdarbības organizēšanas vispārīgos noteikumus Latvijas Republikā regulē 1994.gada 26.septembra likums "Par uzņēmējdarbību" un 1990.gada 20.novcmbra likums "Par uzņēmējdarbība reģistru", kas paredz visu uzņēmēju uzņēmējdarbības veikšanas līdztiesības garantijas neatkarīgi no tā, kurā Uzņēmuma reģistra nodaļā Šis uzņēmējs reģistrējies, un ka Vienīgi valsts regulē uzņēmējdarbību kā ekonomiskās regulācijas līdzekli.

Tātad uzņēmējdarbību Valmieras pilsētā ir tiesīgs veikt ikviens uzņēmējs (uzņēmējsabiedrība), kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un minētā Valmieras pilsētas lēmuma 1.1;, 1.2. un 1.3.punkti, kuri paredz uzņēmējdarbības veikšanu Valmieras pilētā tikai tiem izņēmējiem (uzņēmējsabiedrībām), kas reģistrēti LR Uzņēmumu reģistra Valmieras rajona nodaļā, ir nelikumīgi;

1.2. saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" pantu pašvaldības domes lēmumi tiek pieņemti saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju vai ieteikumu veidā vai noformēti kā sēdes protokola izraksti. Minētā likuma 45.pants paredz, ka lēmumi, kas ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ir jāpieņem saistošu noteikumu veidā. Savukārt likuma 47.pants paredz, ka jautājumos, kas attiecas uz atsevišķu fizisko vai juridisko personu, dome pieņem lēmumu, ierakstot to sēdes protokolā (sēdes protokola izraksts).

Valmieras pilsētas dome, pieņemot minēto lēmumu ka sēdes protokola izrakstu, ir pārkāpusi likuma "Par pašvaldībām" 41., 45., un 47.pantu.

2. Pamatojoties uz izklāstīto motivāciju:

2.1. apturēt Valmieras pilsētas domes sēdes protokola izraksta nr.10 1# "Par noteikumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Valmieras pilsētā" kā nelikumīgu;

2.2. rīkojumu publicēt oficiālajā valdības laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtīt Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājam R, Muižzemniekam.

Valsts reformu ministre V.Tērauda

13.10.1994