Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.05.2011. - 29.11.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Daugavpilī 2003.gada 27.martā (prot. Nr.6, 3.§)
Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5.punktu
(Daugavpils pilsētas domes 26.08.2010. saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)
1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Saistošie noteikumi reglamentē ielu un laukumu nosaukumu dzīvokļu numerācijas norādes, kā arī valsts karoga turētāja statīva izvietošanas kārtību Daugavpils pilsētā.

1.2. Fiziskas un juridiskas personas, tai skaitā ārvalstu, kuru pārvaldē vai īpašumā ir ēkas Daugavpils pilsētā, ir atbildīgas par šajos saistošajos noteikumos noteikto kārtības ievērošanu.

1.3. Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un korpusu numerācijas plāksnes jāizvieto uz ēku fasādēm, žogiem u.c., dzīvokļu numerācijas plāksnes jāizvieto virs ēku ieejas durvīm atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

1.4. Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas izvietošana uz ēkām, kuras ir arhitektūras un kultūras pieminekļi, jāsaskaņo ar Daugavpils pieminekļu aizsardzības inspekciju. Fiziskas un juridiskas personas, izvietojot ielu un laukumu nosaukumu, ēku numerācijas norādes plāksnes īpašuma vai pārvaldījumā esošās teritorijas uz atsevišķiem stabiem, kuriem jāatbilst Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (turpmāk tekstā – departaments) apstiprinātiem etaloniem (turpmāk tekstā — noteikta parauga stabiem). Stabu izvietošana jāsaskaņo ar Komunālās saimniecības pārvaldi.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.7; 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.9; grozījumi punktā stājas spēkā 02.05.2011., sk. 31.03.2011. saistošo noteikumu Nr.9 2.punktu)

1.5. Ielu un laukumu nosaukumu plākšņu pasūtījumu veic Komunālās saimniecības pārvalde.

(Daugavpils pilsētas domes 14.02.2008. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā, kas grozīta ar 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.9; grozījumi punktā stājas spēkā 02.05.2011., sk. 31.03.2011. saistošo noteikumu Nr.9 2.punktu)

2. Ielas un laukuma nosaukuma, ēkas un dzīvokļu numerācijas plāksnes konstrukcija un izvietošana

2.1. Ielas un laukuma nosaukuma plāksnei jābūt izgatavotai atbilstoši vienam no trim apstiprinātajiem paraugiem.

Tā var būt: 1) izliekta, emaljēta vai ar līmplēves veidotu virsmu, nerūsējošā skārda, baltā krāsā, ar tumši zilu apmali un tumši zilas krāsas uzrakstiem, atkarībā no teksta apjoma ir pieļaujami plāksnes izmēri — 45 x 16 cm, 60 x 16 cm; 2) plakana, emaljēta vai aplīmēta ar līmplēves, nerūsējošā skārda, baltā krāsā, ar tumši zilu apmali un tumši zilas krāsas uzrakstiem, izmērs — 40 x 40 cm; 3) apgaismota, ar iekšpusē stacionāri iemontētu gaismas ķermeni (lietojama pilsētas vēsturiskajā centrā un individuālās apbūves rajonos). Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, var mainīt plāksnes izmērus vai formu.

2.1.1. Ielas un laukuma nosaukuma plāksne tiek izvietota uz katra šķērsielas stūra ēkas 2,5 m augstumā no zemes un 30 cm attālumā no stūra. Iespējamas šī izvietojuma variācijas atbilstoši ēkas arhitektūras veidojumam.

2.1.2. Jā ēka atrodas atstatu dārzā vai pagalmā, ielas nosaukumu plāksne tiek izvietota uz žoga vai uz ielas stūra, īpaši uzstādīta noteikta parauga staba.

2.1.3. Ja rajonos ar daudzstāvu apbūvi ēka atrodas vairāk nekā 20 m attālumā no ielas, papildu ielas nosaukuma plāksne tiek izvietota uz noteikta parauga staba, kurš uzstādīts uz ielas stūra. Uz šīs plāksnes tiek atzīmēta arī ēkas numerācija pieaugošā kārtībā līdz nākamai šķērsielai.

2.1.4. Ielas nosaukumu nedrīkst saīsināt. Ja nosaukumu veido vārds un uzvārds, tad jāraksta pilns vārds un uzvārds.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

2.2. Ēkas numerācijas plāksnei jābūt izgatavotai atbilstoši apstiprinātam paraugam: izliekta, emaljēta vai ar līmplēves veidotu virsmu, nerūsējošā skārda, baltā krāsā, ar tumši zilu apmali un tumši zilas krāsas uzrakstiem, plāksnes izmērs — 30 x 16 cm.

2.2.1. Uz ēkas numerācijas plāksnes tiek rakstīts ēkas numurs.

2.2.2. Ēkas numerācijas plāksne tiek uzstādīta 2,5 m augstumā no zemes (vienā līmenī ar ielas nosaukuma plāksni) pie ēkas ieejas labajā stūrī (skatoties no ēkas fasādes) 30 cm attālumā no ieejas. Ja ēkas uz apbūves iekšpusi vai ēka atrodas perpendikulāri galvenai ielai, tad numerācijas plāksne papildus tiek izvietota kreisajā pusē (skatoties uz galveno ielu) uz tās ēkas daļas, kas vērsta pret galveno ielu gadījumos labākas redzamības dēļ, saskaņojot ar pilsētas mākslinieku. Iespējamas šī izvietojumā variācijas atbilstoši ēkas arhitektoniskajam veidojumam.

2.2.3. Ēkas numerācijas plāksni nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

2.2.4. Ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina nosaukuma un ielas numerācijas plāksnes izvietošanu, tad to izdara atsevišķi, saskaņojot ar pilsētas mākslinieku.

2.2.5. Ja ēkai ir divas vai vairākas līdzvērtīgas ieejas, ēkas numerācijas plāksnes jāizvieto vismaz pie abām malējām ieejām.

2.2.6. Ja rajonā ar individuālo apbūvi, ēka atrodas vairāk nekā 15 m no braucamās daļas un ir aizsegta, tad ēkas numerācijas plāksne tiek izvietota uz žoga pie ieejas pagalmā vai uz ielas stūra īpaši uzstādīta noteikta parauga staba.

2.3. Ēkas ieejas numerācijas plāksnei jābūt izgatavotai atbilstoši apstiprinātam paraugam. Tā var būt izliekta, emaljēta vai ar līmplēves veidotu virsmu, uz nerūsējoša skārda, baltā krāsā, ar tumši zilu apmali un tumši zilas krāsas uzrakstiem, plāksnes izmērs — 30 x 16 cm. Ja ēkai ir divas vai vairākas līdzvērtīgas ieejas, ieejas numerācijas plāksnes tiek izvietotas pie katras ieejas virs ieejas durvīm. Plākšņu izvietojums pie ēkām, kas ir arhitektūras un vēstures pieminekļi, jāsaskaņo ar Latvijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Daugavpils nodaļu.

2.4. Ielas un laukuma nosaukuma, ēkas un ieejas numerācijas plāksnei jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nesabojātām, ar skaidri redzamiem un salasāmiem uzrakstiem). Par to ir atbildīgs ēkas īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs.

3. Valsts karoga turētāja statīva izvietošana

3.1. Latvijas valsts karogu izvieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Daugavpils pilsētas domes 14.02.2008. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā)

3.2. Jāievēro šādi karoga turētāja statīva izvietošanas nosacījumi:

3.2.1. Daugavpils vēsturiskajā centrā pie ēkām, kas ir arhitektūras un vēstures pieminekļi, tiek saglabāts iepriekšējais ar Latvijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Daugavpils nodaļu saskaņotais karogu turētāju statīvu izvietojums.

3.2.2. Ja Daugavpils vēsturiskajā centrā tiek veikta ēkas fasādes pārbūve, karoga turētāja statīvs jāizvieto pie ēkas galvenās ieejas labajā pusē (skatoties no ēkas fasādes).

3.2.3. Ja rajonā ar daudzstāvu apbūvi ēkai ir divas vai vairākas ieejas, karoga turētāja statīvs jāizvieto pie labās puses ieejas (skatoties no ēkas fasādes).

3.2.4. Ja rajonā ar daudzstāvu apbūvi ēkas fasāde ir vērsta pret galveno ielu, tad karoga turētāja statīvs jāizvieto pie tās ieejas, kura atrodas tuvāk galvenajai ielai. Karoga turētāja statīvs tiek izvietots labajā pusē (skatoties no ēkas fasādes).

3.2.5. Rajonos ar individuālo apbūvi karoga turētāja statīvs jāizvieto: pie ieejas ēkā, ja ēkas fasāde vērsta pret ielu, labajā pusē pie tās ēkas sienas, kura vērsta pret ielu (skatoties no ēkas fasādes), ja ēkas fasāde vērsta citā virzienā.

3.2.6. Ja pie ēkas saskaņā ar ēkas statusu vienlaikus jāizvieto gan valsts karogs, gan citu valstu karogi: 1) Latvijas valsts karoga turētāja statīvs jāizvieto ēkas fasādes ieejas labajā pusē (skatoties no ēkas fasādes), 2) otrs karoga turētāja statīvs jāizvieto simetriski ēkas fasādes kreisajā pusē.

3.2.7. Karoga turētāja statīvam jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nesabojātam, bez rūsas, kārtīgi piestiprinātam). Par to ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai pārvaldnieks.

4. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

(Nodaļa svītrota ar Daugavpils pilsētas domes 26.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.27)

5. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

(Nodaļa svītrota ar Daugavpils pilsētas domes 14.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims
02.05.2011