Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/2021

Ludzā 2021. gada 2. jūlijā

Par Kārsavas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par Kārsavas novada pašvaldības simboliku" atcelšanu

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes 02.07.2021.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 9. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par Kārsavas novada pašvaldības simboliku".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošo noteikumu Nr. 3/2021 "Par Kārsavas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par Kārsavas novada pašvaldības simboliku" atcelšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošus noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atcelt Kārsavas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par Kārsavas novada pašvaldības simboliku".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

04.08.2021