Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Liepājā 2005.gada 3.martā

Par detālplānojuma zemesgabalam Brīvības ielā 207/213 apbūves noteikumu apstiprināšanu

(Apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 2005.gada 3.marta lēmumu Nr.134) Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu, Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem" un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 79.punktu

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam BRĪVĪBAS IELĀ 207/213, Liepājā, apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Kurzemes Vārds", un tie stājas spēkā ar to publicēšanas dienu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Ar Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.8 apbūves noteikumiem var iepazīties Liepājas pilsētas Būvvaldē Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.

23.03.2005