Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi

Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes

1998.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.162

(protokols Nr.6; 14. §)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu

un LR likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām.

2. Nodokļa maksātājam Ventspils pilsētas domē jāiesniedz motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

3. Ventspils pilsētas dome uz nodokļa maksātāja motivēta lūguma pamata var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus:

3.1. vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem;

3.2. nestrādājošiem 1. un 2. grupas invalīdiem;

3.3. nestrādājošām politiski represētām personām;

3.4. maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm;

3.5. maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens no vecākiem audzina nepilngadīgus bērnus;

3.6. pašvaldības uzņēmumiem (organizācijām), kas darbojas uz bezpeļņas noteikumu pamata;

3.7. uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuras veic investīcijas pilsētas infrastruktūras attīstībā;

3.8. jaunizveidotiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kurās no nodarbināto skaita vairāk nekā 50% ir sievietes.

4. Ventspils pilsētas dome šo noteikumu 3.punktā minētām nodokļa maksātāju kategorijām var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90%, 50% vai 25% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

5.1. Domes Finansu nodaļa šo noteikumu 3.6., 3.7. un 3.8.punktā paredzētajos gadījumos un kopīgi ar Ventspils pilsētas domes sociālās aprūpes pārvaldi par šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.punktā minētām personām sagatavo materiālus un ne vēlāk kā 2 kalendāro nedēļu laikā iesniedz izskatīšanai Ekonomikas un budžeta komisijai. Komisija izskata iesniegtos materiālus kārtējā sēdē un novirza uz domes sēdi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanai.

5.2. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Ventspils pilsētas dome pieņem ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

6. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs

15.05.1998