Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 2

Rīgā 2020. gada 21. oktobrī (prot. Nr. 4, 6. §)

Par Rīgas domes 2020. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2020. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 2020. gada 29. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 23).

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 21. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Par Rīgas domes 2020. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Par Rīgas domes 2020. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem" (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredzēts atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2020. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar Rīgas domes atlaišanas likumu Saeima atlaida Rīgas domi un Rīgas pilsētas pašvaldībā iecēla pagaidu admninistrāciju, kas saskaņā ar minētā likuma 3. pantu pildīja normatīvajos aktos noteiktās vietējās pašvaldības domes funkcijas. Laikā, kamēr Rīgas pilsētas pašvaldībā darbojās Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija, bija nepieciešams noteikt tiesisko regulējumu Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas darbam, kā dēļ tika izdoti Rīgas domes 2020. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums". Šobrīd Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija savu darbu ir beigusi, attiecīgi Saistošie noteikumi nepieciešami, lai atzītu Rīgas domes 2020. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums" par spēku zaudējušiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu*

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

04.11.2020