Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Madonas novada domes 2021. gada 2. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Lubānas novada domes saistošie noteikumi Nr.19

Lubānā 2015.gada 29.decembrī

Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Lubānas novada pašvaldības domes
29.12.2015. lēmumu (prot. Nr.17, 12.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir laikraksts "LUBĀNAS ZIŅAS", reģistrācijas numurs 000701679.

Lubānas novada domes priekšsēdētājs T.Salenieks

 

Lubānas novada domes 29.12.2015. saistošo noteikumu Nr.19 "Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar grozījumiem likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajā daļā, kurā noteikta nepieciešamība novada domei pieņemt saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, kas jāpublicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Noteikumos tiek noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, par to nosakot laikrakstu "Lubānas Ziņas".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Uzņēmējdarbības vidi noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Informācija pieejama Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv

5.2. Informācija tiek publicēta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar deputātiem un pašvaldības amatpersonām.

Lubānas novada domes priekšsēdētājs T.Salenieks

03.03.2018
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.