Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.192

Valmierā 2013.gada 28.novembrī

Par Valmieras pilsētas domes 1995.gada 6.aprīļa saistošo noteikumu "Par darbu veikšanas atļauju izsniegšanu un nodevu ievākšanas kārtību Valmieras pilsētas ielās" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
28.11.2013. lēmumu Nr.489 (prot. Nr.15, 41.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 1995.gada 6.aprīļa saistošos noteikumus "Par darbu veikšanas atļauju izsniegšanu un nodevu ievākšanas kārtību Valmieras pilsētas ielās", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 1995.gada 6.aprīļa lēmumu (protokols Nr.25, 7.§).

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.BoķisPaskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.192 "Par Valmieras pilsētas domes 1995.gada 6.aprīļa saistošo noteikumu "Par darbu veikšanas atļauju izsniegšanu un nodevu ievākšanas kārtību Valmieras pilsētas ielās" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.192 izstrādāti, ņemot vērā faktu, ka Valmieras pilsētas domes 1995.gada 6.aprīļa saistošie noteikumi "Par darbu veikšanas atļauju izsniegšanu un nodevu ievākšanas kārtību Valmieras pilsētas ielās" nav aktuāli.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 1995.gada 6.aprīļa saistošie noteikumi "Par darbu veikšanas atļauju izsniegšanu un nodevu ievākšanas kārtību Valmieras pilsētas ielās", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 1995.gada 6.aprīļa lēmumu (protokols Nr.25, 7.§).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

21.01.2014