Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.02.2021. - 14.06.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.27

Rīgā 2005.gada 25.oktobrī (prot. Nr.23, 17.§)
Noteikumi par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām6.panta 2.punktu, 8.pantu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 43.panta trešo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu un 41.pantu,
Ceļu satiksmes likuma 4.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 07.09.2004.
noteikumu Nr.767 “Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un
transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa
4. un 5.punktu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā (kas atrodas Rīgā, Kleistu ielā 29) maksu un maksāšanas kārtību.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

1.2. Veikt transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu un nodrošināt transportlīdzekļu glabāšanu speciālā stāvvietā, kā arī iekasēt no transportlīdzekļu īpašniekiem vai to pilnvarotām personām maksu par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanu speciālā stāvvietā šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā tiek pilnvarota Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, kura noslēdz deleģēšanas līgumu ar Rīgas domi par šī pārvaldes uzdevuma izpildi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.3. Transportlīdzekļi, kuri piespiedu kārtā pārvietoti uz speciālu stāvvietu, tiek glabāti speciālā stāvvietā Rīgā, Kleistu ielā 29.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

2. Transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksa un maksāšanas kārtība

2.1. Maksa par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu ir 4,45 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) par vienu kilometru, sākot uzskaiti no piespiedu pārvietošanas darbību uzsākšanas.

(Rīgas domes 20.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

2.2. Maksa par transportlīdzekļa glabāšanu speciālā stāvvietā pirmās diennakts laikā ir 2,42 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) stundā, bet pēc pirmās diennakts 1,21 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) stundā.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

2.3. Kopējos maksājumus atbilstoši šo sais­tošo noteikumu 2.1. un 2.2.punktā noteiktajām tarifa likmēm samaksā transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona.

2.4. Maksājumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļa glabāšanu speciālā stāvvietā veicami skaidrā naudā vai bezskaidrā naudā speciālajā stāvvietā, kurā ir nogādāts transportlīdzeklis.

2.5. Transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona ir tiesīga saņemt transportlīdzekli tikai tad, kad ir veikts maksājums par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļa glabāšanu speciālā stāvvietā.

Noslēguma jautājumi

1. Transportlīdzekļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai, kuras transportlīdzeklis piespiedu kārtā pārvietots uz speciālu stāvvietu, ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt sūdzību par maksu, kas aprēķināta par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļa glabāšanu speciālā stāvvietā.

2. Saistošie noteikumi publicējami likuma “Par pašvaldībām45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. (Svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
05.02.2021