Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.56

Daugavpilī 2013.gada 14.novembrī (prot. Nr.26, 44.§)

Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.37 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 27.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr.37 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.56 "Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.37 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar 2014.gada 1.janvāri suņa turēšanas nodeva tiks noteikta Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar 2014.gada 1.janvāri saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

01.01.2014