Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ķeguma novada domes saistošie noteikumi Nr.20/2015

Ķegumā 2015.gada 25.novembrī

Par Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2015.gada 25.novembra lēmumu Nr.411

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ķeguma novada domes saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu.

2. Ķeguma novada saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus publicē Ķeguma novada domes laikrakstā "ĶEGUMA NOVADA ZIŅAS" (reģistrācijas numurs 000700921).

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs R.Ozols

 


Paskaidrojuma raksts
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015 "Par Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājušies grozījumi likumā "Par pašvaldībām". Likuma 3.punkts paredz jaunu kārtību attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, ļaujot novada domei noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldības saistošie noteikumi tiek publicēti Ķeguma novada domes laikrakstā "ĶEGUMA NOVADA ZIŅAS".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināma.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs R.Ozols

09.02.2016