Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 39

Talsos 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 10, 9. §, lēmums Nr. 208)
Par detālplānojumu zemesgabala Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 32 daļai (kods 13-2)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu
un Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 32 (kad. Nr. 8801 013 0001) daļai.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu pilsētas domes 2005. gada 13. jūnija saistošos noteikumus Nr. 13 "Par detālplānojumu zemesgabala Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 32 daļai (kods 13-2).

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Ar detālplānojuma pilnu redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, Talsos
01.10.2009