Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Rēzeknē 2002.gada 10.janvārī
Par pašvaldības nodevām par būvatļaujām
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām12.pantu
un likuma “Par pašvaldībām14.pantu

1. Pašvaldības nodevas par būvatļauju saņemšanu likmē ietver izmaksas, kas rodas pašvaldības institūcijām sakarā ar būvprojekta saskaņošanu un darbībām, kas saistītas ar būvatļaujas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un izsniegšanu.

2. Nodevas objekts: būvatļaujas saņemšana

Nr.

Nodevas objekts

Pilna nodevas objekta likme (euro)

Jaunbūve

Rekonstrukcija

Renovācija

  Fiziskām personām   

1

Individuālā dzīvojamā māja

35,57

21,34

17,07

2

Vasarnīca, dārza mājiņa

14,23

8,54

6,83

3

Saimniecības ēka, palīgceltne, garāža, pirts

14,23

8,54

6,83

4

Dzīvokļa pārplānošana, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas

-

19,92

15,94

5

Dzīvokļa pārplānošana, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas

-

25,61

20,49

6

Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas pārplānošana, ja tiek mainīta funkcija

-

51,22

40,98

7

Teritoriju labiekārtošana, žoga izbūve, t.sk. piebraucamo ceļu izbūve

8,54

5,12

4,13

8

Inženierkomunikāciju izbūve

8,54

5,12

4,13

9

Ēku fasāžu logu, durvju nomaiņa, sienu apmešana, jumta seguma maiņa

-

7,11

5,69

 Juridiskām personām   
10Dzīvojamās mājas

113,83

68,30

54,64

11Sabiedrisko iestāžu objekti, t.sk. reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sporta, sociālās aprūpes u.c. līdzīgas nekomerciālas iestādes

28,46

17,07

13,66

12Darījumu iestāžu objekti, t.sk. bankas, viesnīcas, biroji un kantori, konferenču un izstāžu, tirdzniecības, pakalpojumu u.c. līdzīgi komerciāli objekti

126,64

75,98

60,76

13Vairumtirdzniecības iestādes, degvielas uzpildes stacijas, tehniskās apkopes stacijas

139,44

83,66

66,87

14Komunālie un ražošanas objekti, t.sk. rūpnīcas, darbnīcas, noliktavas, transporta uzņēmumi, satiksmes un sakaru ēkas, automašīnu stāvvietas un garāžas

56,91

34,15

27,32

15Inženierkomunikāciju izbūve

51,22

30,73

24,62

16Inženierbūves, t.sk. ielas, dzelzceļi, tilti, estakādes, hidrobūves

51,22

30,73

24,62

17Dabas pamatnes, pilsētas ainavu veidojošie objekti, t.sk. parki, dārzi, mežaparki, skvēri, krastmalas, kapsētas

29,88

17,93

14,37

18Ēkas fasādes, logu, durvju nomaiņa un ierīkošana

-

14,23

11,38

19Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas pārplānošana, t.sk., ja tiek mainīta funkcija

-

51,22

40,98

20Teritoriju labiekārtošana, t.sk. žogu, vārtu, mazo arhitektūras formu izbūve, kioski, vasaras kafejnīcas, sabiedriskā transporta pieturas vietas, stacionāri reklāmas stendi u.c.

29,88

17,93

14,37

(Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

3. Par būvatļaujas pagarināšanu un atkārtotu izsniegšanu

Fiziskām personām 7,11 euro
Juridiskām personām 21,34 euro

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

4. Par būvatļaujas pārformēšanu no vienas personas uz otru

Fiziskām personām 4,27 euro
Juridiskām personām 14,23 euro

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

5. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, likumdošanā noteiktajā kārtībā saņem no Rēzeknes pilsētas būvvaldes pozitīvu atzinumu projektēšanai vai būvatļauju.

6. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā — būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības.

7. Nodevas likme nav nosakāma, pamatojoties uz nodevas maksātāja būvniecības izmaksām.

8. 40% no nodevas likmes maksājami pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā nodevas daļa netiek atmaksāta.

9. No samaksas atbrīvo pašvaldības uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības pastāvīgo funkciju veikšanai, politiski represētās personas, pirmās grupas invalīdus.

10. Pašvaldības nodeva iemaksājama pirms dokumenta saņemšanas pilsētas domes pamatbudžeta kontā Nr.000130402, subkontā 2000 000 0000 Unibankas Rāznas filiālē, vai pilsētas domes pamatbudžeta kontā Nr.4701300009, subkontā 2000 000 0000 Parekss bankā, saņēmējs Rēzeknes pilsētas domes finansu pārvalde, reģ.Nr.90000014264.

Rēzeknes domes priekšsēdētājs J.Začests
01.01.2014