Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.05.2017. - ... / Spēkā esošā
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.26

Rīgā 2005.gada 25.oktobrī (prot. Nr.23, 14.§)
Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta trešo daļu
(Rīgas domes 16.09.2008. saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Svētku pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

1.2. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta apmēru un saņemšanas kārtību.

(Rīgas domes 11.09.2007. saistošo noteikumu Nr.90 redakcijā)

2. Pabalsta apmērs

2.1. Pabalsta apmērs vienai personai ir 100 euro.

(Rīgas domes 02.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 252 redakcijā)

2.2. (Svītrots ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Rīgas Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

(Rīgas domes 08.12.2009. saistošo noteikumu Nr.34 redakcijā)

3.2. Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā, novembrī, bez iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu.

3.3. Pabalsta saņēmējam jāuzrāda politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un personu apliecinoši dokumenti.

3.4. Ja pabalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt sešus mēnešus no tiesību rašanās dienas, ja persona deklarējusi dzīvesvietu Rīgā līdz 1.novembrim.

4. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu persona mēneša laikā var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā, bet tā lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi

1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Balss” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

2. Rīgas domes Labklājības departaments ir atbildīgs par noteikumu izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
18.05.2017