Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Jūrmalā 2015.gada 19.februārī (prot. Nr.5, 43.p.)

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.24 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.24 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem maksas pakalpojumiem".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.24 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Šobrīd ir spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem", savukārt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.24 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem maksas pakalpojumiem"" nav atzīti par spēku zaudējušiem.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktam Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus.

Vienlaicīgi spēkā ir divi saistošie noteikumi, kas regulē vienu jautājumu. Līdz ar to Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.24 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem maksas pakalpojumiem"" ir jāatzīst par spēku zaudējušiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nemaina līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav bijušas nepieciešamas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

01.04.2015