Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.154

Valmierā 2013.gada 25.aprīlī

Par Valmieras pilsētas domes 2002.gada 3.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 "Par alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecību Valmieras pilsētas teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.04.2013. sēdes lēmumu Nr.116 (prot. Nr.4, 12.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2002.gada 3.oktobra saistošos noteikumus Nr.8 "Par alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecību Valmieras pilsētas teritorijā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2002.gada 3.oktobra sēdes lēmumu Nr.444 (protokols Nr.23, §9).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

 

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.154 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2002.gada 3.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 "Par alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecību Valmieras pilsētas teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nav aktuāli, jo alkoholisko dzērienu, tai skaitā alus tirdzniecības regulējumu nosaka 2004.gada 22.aprīļa "Alkoholisko dzērienu aprites likums", 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību".
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2002.gada 3.oktobra saistošie noteikumi N.8 "Par alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecību Valmieras pilsētas teritorijā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2002.gada 3.oktobra sēdes lēmumu Nr.444 (protokols Nr.23, §9).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

12.06.2013