Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.150

Valmierā 2013.gada 25.aprīlī

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2004.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.8 "Par kārtību, kādā reģistrējamas personas (ģimenes) apdzīvojamās platības izīrēšanai Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.04.2013. sēdes lēmumu Nr.106 (prot. Nr.4, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2004.gada 5.februāra saistošos noteikumus Nr.8 "Par kārtību, kādā reģistrējamas personas (ģimenes) apdzīvojamās platības izīrēšanai Valmieras pilsētā".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

 

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.150 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2004.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.8 "Par kārtību, kādā reģistrējamas personas (ģimenes) apdzīvojamās platības izīrēšanai Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.150 izstrādāti, ņemot vērā faktu, ka Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 nav aktuāli (tiek sakārtota Valmieras pilsētas pašvaldības izdoto normatīvo aktu bāze). Savukārt, gadījumā, ja minētais jautājums kļūs aktuāls, tas tiks reglamentēts, izdodot saistošos noteikumus par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.121 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā".
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2004.gada 5.februāra saistošie noteikumi Nr.8 "Par kārtību, kādā reģistrējamas personas (ģimenes) apdzīvojamās platības izīrēšanai Valmieras pilsētā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2004.gada 5.februāra sēdes lēmumu Nr.34 (protokols Nr.2, §4).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

12.06.2013