Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes noteikumi nr.1

(protokols nr.9, 32 §) 1995. gada 19. janvārī

Ventspils pilsētas saistošie kārtības noteikumi

Pieņemti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43. pantu

1. Par atskaņošanas aparatūras lietošanu sabiedriskās vietās, dzīvokļos, uz balkoniem, lodžijām, kā arī par citu rīcību, kas rada troksni un traucē citu iedzīvotāju mieru no plkst. 23.00 līdz plkst. 6.00:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

2. Par braukšanu ar mehāniskiem vai nemehāniskiem transporta līdzekļiem vai citiem pārvietošanās līdzekļiem (skrituļdēļi, skrituļslidas u. tml. ārpus brauktuves, ja tas traucē gājēju kustību:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 5.

3. Par ceļu satiksmes noteikumu 23. paragrāfa "Kravas pārvadāšana" 23. 2. apakšpunkta "Kravas nostiprināšana un apkārtējās vides piesārņošana" nosacījumu pārkāpšanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

4. Par bagāžu novietošanu uz sēdekļiem maršruta autobusos vai maršrutu taksometros:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 5.

5. Par transporta līdzekļu novietošanu uz piebrauktuvēm pie gāzes uzpildes grupu vārtiem:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

6. Par ielu, citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem un citiem atkritumiem:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

7. Par automobiļu, citu transportu līdzekļu mazgāšanu, apkopi un remontu šim nolūkam neparedzētās vietās:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

8. Par kultūras, sporta, citu sabiedrisko iestāžu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

9. Par maksas pasākumu apmeklēšanu bez ieejas biļetes:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 20.

10. Par smēķēšanu neatļautās vietās, sabiedrisko telpu piegružošana, ēku, būvju žogu, to elementu apzīmēšanu vai citādu bojāšanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

11. Par valsts karoga pielietošanas noteikumu neievērošanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 30.

12. Par namīpašumu ēku, fasāžu neuzturēšanu kārtībā atbilstoši Latvijas būvnormatīvu 403. normatīvam un namīpašumu teritorijas un namīpašumam pieguļošās teritorijas neuzturēšanu kārtībā (tajā skaitā trotuāru netīrīšanu, zāles nepļaušanu, sniega mešanu uz ielu braucamās daļas):

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50 namīpašniekam vai namīpašuma pārvaldniekam, vai sētniekam.

13. Par ūdens novadgrāvja, caurteku, apakšzemes komunikāciju un tvertņu, kas atrodas zemes gabala robežās, piesārņošanu un neuzturēšanu kārtībā:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

14. Par ūdensvada un kanalizācijas lietošanas noteikumu pārkāpšanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

15. Par ielu, parku un iekškvartālu elektroapgaismojuma bojāšanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

16. Par kanalizācijas un ūdensvada, siltumtīkla aku, gāzes vadu, hidroslēgumu skapju patvaļīgu atvēršanu vai bojāšanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

17. Par liftu, kā arī dzeramā ūdens ņemšanas vietu bojāšanu vai piesārņošanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

18. Par sanitāri - higiēnisko prasību neievērošanu tirdzniecības vietās un citu tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu tirgū vai citās tirdzniecībai paredzētās vietās:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

19. Par spļaušanu uz ielas un citās sabiedriskās vietās:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 10.

20. Par staigāšanu pa zālāju:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 5.

21. Par peldēšanos vietās, kur tas aizliegts:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 5.

22. Par suņu vadāšanu vai to peldināšanu Ventspils pilsētas peldvietās vai pludmalē (tajā skaitā pilsētas, Staldzenes, Bušnieku, Dampeļu):

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

23. Par piebraukšanu ar motorizētajiem sauszemes transporta līdzekļiem pie peldvietām ārpus satiksme ceļiem tuvāk par 100 m (izņemot speciāli ierīkotas stāvvietas):

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

24. Par uzmākšanos ar zīlēšanu, ubagošanu vai buršanu pilsētas administratīvajā teritorijā:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 10.

25. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimniecības celtņu, žogu un citu būvju bojāšanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

26. Par veļas izkāršanu dzīvojamo ēku lodžijās, balkonos tā, ka tā ir redzama no ielas puses:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 10.

27. Par zālāju un apstādījumu bojāšanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

28. Par sadzīves atkritumu dedzināšanu:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 10.

29. Par Ventspils pilsētas pašvaldības lēmumu uzņēmējdarbības jomā (1994. gada 17. novembra Ventspils pilsētas domes lēmums nr.206 "Par licenču un atļauju izsniegšanas kārtību uzņēmējdarbības veikšanai") pārkāpšanu Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas robežās:

- uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs

28.01.1995