Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Liepājā 2013.gada 21.martā (prot. Nr.4, 24.§)

Par Liepājas pilsētas domes 2002.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.8 "Par priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu rīkošanas un aģitācijas materiālu izvietošanas ierobežojumiem Liepājas pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu

1. Atzīt Liepājas pilsētas domes 2002.gada 25.jūlija saistošos noteikumus Nr.8 "Par priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu rīkošanas un aģitācijas materiālu izvietošanas ierobežojumiem Liepājas pilsētā" par spēku zaudējušiem.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks"Par Liepājas pilsētas domes 2002.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.8 "Par priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu rīkošanas un aģitācijas materiālu izvietošanas ierobežojumiem Liepājas pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā, ka likums "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" ir zaudējis spēku, jāatzīst par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2002.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.8 "Par priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu rīkošanas un aģitācijas materiālu izvietošanas ierobežojumiem Liepājas pilsētā".

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdodami saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu.

Saistošo noteikumu mērķis - atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2002.gada 25.jūlija saistošos noteikumus Nr.8 "Par priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu rīkošanas un aģitācijas materiālu izvietošanas ierobežojumiem Liepājas pilsētā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

08.05.2013