Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2021

Balvos 2021. gada 29. jūlijā
Par Balvu novada domes saistošo noteikumu publicēšanu
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2021. gada 29. jūlija lēmumu (sēdes prot. Nr. 6, 11. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Balvu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Balvu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Baltinavas novada domes 2015. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu";

3.2. Balvu novada pašvaldības 2015. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 17/2015 "Par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu";

3.3. Rugāju novada domes 2015. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr. 4/2015 "Par Rugāju novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.4. Viļakas novada domes 2016. gada 24. marta saistošos noteikumus Nr. 2/2016 "Par Viļakas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021 "Par Balvu novada domes saistošo noteikumu publicēšanu"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
Īss projekts satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka, ka Balvu novada domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".
Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa nosaka, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā, bet ar 2021. gada 1. janvāri saistošo noteikumu publicēšana oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" būs obligāta.

Tā kā jaunajai Balvu novada pašvaldībai nav saistošo noteikumu ar kuriem tiek noteikta domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta, ir tādi jāpieņem.

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetuBudžeta ieņēmumi nemainīsies.
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
Projekta ietekme uz administratīvajām procedūrāmNav.
Konsultācijas ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
12.08.2021