Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 46

Talsos 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 10, 9. §, lēmums Nr. 208)
Par detālplānojumu zemesgabalam Talsos, Rīgas ielā 8, Rīgas ielā 12 un Rīgas ielā 14
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu un
Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Talsos, Rīgas ielā 8 (kad. Nr. 8801 008 0101), Rīgas ielā 12 (kad. Nr. 8801 008 0042) un Rīgas ielā 14 (kad. Nr. 8801 010 0047).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu pilsētas domes 2009. gada 29.j ūnija saistošos noteikumus Nr. 15 "Par detālplānojumu zemesgabalam Talsos, Rīgas ielā 8, Rīgas ielā 12 un Rīgas ielā 14".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Ar detālplānojuma pilnu redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, Talsos
01.10.2009