Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

pašvaldībās

Liepājas pilsētas dome

Saistošie noteikumi Nr.4

(prot.Nr.10, 24.#) Liepājā 1997.gada 5.jūnijā

Par maksimālo īres maksu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

un Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumiem nr.169

"Dzīvokļa īres maksas aprēķināšanas kārtība"

1. Noteikumi ir saistoši visiem dzīvojamo telpu izīrētājiem un dzīvojamo māju apsaimniekotājiem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Maksimālā īres maksa par dzīvojamās mājas dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru noteikta Ls 0,174 mēnesī. Maksimālā īres maksa aprēķināta, ņemot vērā dzīvokļa kopējās platības viena kvadrātmetra atlikušo bilances vērtību pašvaldības dzīvojamam fondam.

3. Maksimālajā īres maksā neietilpst maksa par šādiem pakalpojumiem:

3.1. sauso atkritumu izvešana;

3.2. apkure;

3.3. karstā ūdens piegāde;

3.4. ūdensapgāde;

3.5. kanalizācija;

3.6. gāze;

3.7. elektroenerģija;

3.8. kolektīvā televīzijas antena;

3.9. tālrunis;

3.10. radiotranslācija;

3.11. asenizācija mājās ar atejas bedri;

3.12. liftu uzturēšana.

4. Izīrētājs ne retāk kā reizi gadā sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko izdevumu tāmi, kuru uzrāda īrniekam pēc viņa pieprasījuma.

5. Par dzīvokļa īres maksas paaugstināšanu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem izīrētājam īrnieks rakstveidā jābrīdina vienu mēnesi iepriekš.

Par atkārtotu dzīvokļa īres maksas paaugstināšanu īrnieks rakstveidā jābrīdina likumā "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"" noteiktajā kārtībā.

6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

14.06.1997