Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Liepājā 2009.gada 8.oktobrī (prot. Nr.14, 19.§)

Par suņa izvešanu pastaigā Liepājas pilsētā ārpus norobežotās teritorijas

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu un
2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai
" 13.punktu

1. Šie noteikumi nosaka teritorijas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, kurās aizliegts sunim uzturēties bez pavadas, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumu mērķis ir novērst draudus cilvēku un citu dzīvnieku drošībai un veselībai.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām.

4. Šo noteikumu prasību izpildi kontrolē Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības policija" darbinieki saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības policijas nolikumu.

5. Ārpus norobežotās teritorijas sunim bez pavadas aizliegts atrasties šādās pilsētas zaļās zonas teritorijās:

5.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

5.2. skolu teritorijās;

5.3. daudzdzīvokļu māju pagalmos;

5.4. parkos, publiskos dārzos, skvēros, izņemot vietas, kas speciāli ierīkotas suņu pastaigām.

6. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās fiziskās un juridiskās personas soda administratīvi saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

7. Šie noteikumi publicējami tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

25.11.2009