Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2021. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Raunas novada domes saistošie noteikumi Nr.56

Raunas novada Raunas pagastā 2016.gada 24.februārī (prot. Nr.2, 9.§)

Par Raunas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Raunas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Raunas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir bezmaksas informatīvais izdevums "Raunas Novada Vēstis".

Raunas novada domes priekšsēdētāja E.ZurģePaskaidrojuma raksts
Raunas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.56 "Par Raunas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", saskaņā ar kuru ir izdarīti grozījumi likuma 45.pantā, izsakot jaunā redakcijā panta piekto un sesto daļu. Atbilstoši 45.panta piektajai daļai, novada dome līdz 30.06.2016. pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka Raunas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Raunas novada pašvaldības informatīvais izdevums "Raunas Novada Vēstis", un tas nemaina līdzšinējo saistošo noteikumu publicēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Raunas novada domes priekšsēdētāja E.Zurģe

10.03.2016