Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.52

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2003.gadā Jelgavas pilsētā

Apstiprināti ar Jelgavas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.6/3 Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām maksātāju kategorijām.

2.Nodokļa maksātājam, fiziskai vai juridiskai personai, ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 31.maijam, Jelgavas domē jāiesniedz motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, kuram juridiskā persona pievieno pamatojuma dokumentu kopijas, bet fiziskā persona - noteikumu 3.5.5.punktā minētu personu statusa apliecinošos dokumentus.

3.Atvieglojumi piešķirami šādos apmēros no nekustamā īpašuma nodokļa summas:

3.1. Pirmās un otrās grupas invalīdam, kurš dzīvo viens un kura pensija mazāka par Ls 69 mēnesī:

3.1.1.ja nav maksātspējīgu apgādnieku - 70%;

3.1.2. ja ir vecāks par 70 gadiem un nav likumīgu apgādnieku - 90%;

3.2. Nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija mazāka par Ls 64 mēnesī:

3.2.1. ja nav maksātspējīgu apgādnieku - 50%;

3.2.2. ja ir vecāks par 70 gadiem un nav likumīgu apgādnieku - 70%;

3.3. Politiski represētajam nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija mazāka par Ls 74 mēnesī:

3.3.1. ja nav maksātspējīgu apgādnieku - 70%;

3.3.2. ja ir vecāks par 70 gadiem un nav likumīgu apgādnieku - 90%;

3.4. Personai, kuras ģimene atzīstama par trūcīgu un kurai ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu un ienākums uz ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 35 - 50%;

3.5. Iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir tiesīgi iesniegt 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.punktā minētie nodokļa maksātāji - fiziskās personas, ja:

3.5.1. īpašums ir individuālā dzīvojamā māja un zeme zem tās un tajā reģistrēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta;

3.5.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamā īpašuma objekts (tā daļa), kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, bet tikai pamatvajadzību nodrošināšanai;

3.5.3. nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz Ls 5000;

3.5.4. par nekustamā īpašuma objektu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 10 (desmit latu);

3.5.5. iesniegumam pievienoti personas statusu apliecinošie dokumenti: pensionāra apliecības kopija, invaliditātes apliecības kopija, trūcīgas ģimenes statusu apliecinošs dokuments un bērnu dzimšanas apliecību kopijas.

3.6. Uzņēmējsabiedrībai (komercsabiedrībai), kura sākusi savu darbību 2002.gadā un darba ņēmēju skaits pārsniedz 30 cilvēku.

4. Maksātāju apsekošanu veic:

1.1.šo noteikumu 3.6.punktā paredzētajos gadījumos - Jelgavas domes Finansu nodaļa;

1.2.šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.punktā paredzētajos gadījumos - Jelgavas domes Finansu nodaļa kopīgi ar pašvaldības iestādi "Jelgavas Sociālo lietu pārvalde".

5.Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskata un sniedz atzinumu Jelgavas domes Finansu nodaļa.

6.Jelgavas domes pastāvīgā Finansu komiteja pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu vai iesnieguma noraidīšanu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām pēc Finansu nodaļas sagatavotā atzinuma.

7.Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu 3.6. punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām un pārējos gadījumos, ko neparedz šie noteikumi, pieņem Jelgavas dome pēc pastāvīgās Finansu komitejas lēmuma.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

25.04.2003