Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.59

Daugavpilī 2013.gada 12.decembrī (prot. Nr.29, 29.§)

Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.7 "Celtniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 27.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošos noteikumus Nr.7 "Celtniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2002., Nr.140, 2005., Nr.207, 2008., Nr.59, 2011., Nr.203).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.59 "Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.7 "Celtniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atkritumu apsaimniekošanas likums un Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.184 "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju" nosaka kārtību būvniecības materiālu savākšanai, tāpēc saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

18.01.2014