Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Talsos 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 10, 9. §, lēmums Nr. 208)
Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Akmenskalni", Laucienes pagastā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu un
Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam "Akmenskalni" (kad. Nr. 8870 016 0025).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Laucienes pagasta padomes 2009. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 3/2009 "Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Akmenskalni", Laucienes pagastā".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Ar detālplānojuma pilnu redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, Talsos
01.10.2009