Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

( prot.Nr.4, 2.# )

Liepājā 1997.gada 3.aprīlī

Par zemes nodokļa atvieglojumu piemērošanu 1997.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami zemes nodokļa atvieglojumi Liepājas pilsētas zemes īpašniekiem un lietotājiem 1997.gadā.

1.2. Noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

1.3. Pašvaldība var piešķirt atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām zemes nodokļa atvieglojumus, piemērojot aprēķinātajam zemes nodoklim koeficientu no 0,1 līdz 1,0.

1.4. Pašvaldībai, pieņemot lēmumu par zemes nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, jāņem vērā, ka ieņēmumu apmēra samazinājums, kas pašvaldībai radies atvieglojumu piešķiršanas dēļ, neietekmē pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā iemaksājamo summu lielumu.

2. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atlaidi

2.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz pašvaldībai motivēts iesniegums par zemes nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

2.2. Juridiskai personai iesniegumā jānorāda pamatojums, fiziskai personai iesniegumam jāpievieno atvieglojumu piemērošanas attaisnojoši dokumenti.

2.3. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem pašvaldība mēneša laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas un par pieņemto lēmumu rakstiski informē nodokļa maksātāju.

3. Zemes nodokļa atvieglojumi

3.1. Pašvaldība var piešķirt atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām pēc maksātāja lūguma zemes nodokļa atvieglojumus, piemērojot aprēķinātajam zemes nodoklim koeficientu no 0,1 līdz 1,0 šādos gadījumos:

3.1.1. zemes lietotājiem, kas stihisku vai citu nelaimju gadījumos cietuši ievērojamus materiālos zaudējumus;

3.1.2. zemes lietotājiem, kas apgūst no jauna vai ar meliorāciju kapitāli ielabo zemi, neizmantojot valsts vai pašvaldības līdzekļus;

3.1.3. zemes lietotājiem, uz kuru zemes, kas piešķirta viņiem lietošanā, saimnieciskā darbība ierobežota ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu;

3.1.4. zemes lietotājiem par īpašumā esošo vai lietošanā piešķirto zemi, kas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā - līdz 20% no aprēķinātās nodokļa summas (likuma "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums" 30.pants);

3.1.5. zemes lietotājiem par īpašumā un lietošanā piešķirto zemi, kuru tie izmanto zivju produkcijas ražošanai un ieguvei, pārtikas produktu (piena, gaļas, maizes izstrādājumu, cukura) ražošanai;

3.1.6. labdarības organizācijām;

3.1.7. zemes lietotājiem, kuriem zeme piešķirta izglītības un kultūras, zinātnes, veselības aizsardzības, sociālās nodrošināšanas un sporta vajadzībām;

3.1.8. pašvaldības budžeta iestādēm un organizācijām, kā arī organizācijām, kas darbojas uz bezpeļņas noteikumu pamata;

3.1.9. invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām ģimenēm.

Trūcīgās ģimenes un daudzbērnu ģimenes statusu atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada 26.marta noteikumiem nr.75 nosaka Sociālās palīdzības centrs. Sociālās palīdzības centrs izsniedz rakstisku atzinumu par attiecīgās ģimenes tiesībām uz minēto atvieglojumu.

Invalīdu statusu nosaka, pamatojoties uz invaliditātes apliecību.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

26.04.1997