Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Liepājā 2005.gada 5.maijā (apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes
2005.gada 5.maija lēmumu Nr.253)

Par detālplānojuma teritorijai starp Klaipēdas ielu, Vaiņodes ielu, kāpu joslu un "Baltijas jūras parka" rezervēto teritoriju apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu, Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem" un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 79.punktu

1. Apstiprināt detālplānojuma teritorijai starp Klaipēdas ielu, Vaiņodes ielu, kāpu joslu un "Baltijas jūras parka" rezervēto teritoriju, Liepājā, apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Kurzemes Vārds" un tie stājas spēkā ar to publicēšanas dienu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Ar Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 apstiprinātajiem apbūves noteikumiem var iepazīties Liepājas pilsētas Būvvaldē Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.

26.05.2005