Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Rēzeknē, 1994.gada 10.augustā (protokols nr.4,10.§)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" 15. pantu

Par pagaidu tirdzniecības noteikumiem Rēzeknes pilsētas tirgos un tirdzniecībai pielāgotos laukumos

Lai uzlabotu un sakārtotu pilsētas teritorijā esošās tirgus un tirdzniecībai pielāgotās teritorijas, ierobežotu ielu tirdzniecību un pastiprinātu veterinārsanitāro noteikumu ievērošanu

1. Noteikt pilsētas teritorijā sekojošas tirdzniecības vietas:

1.1. Liepājas ielā 16 - uzņēmumam "Rēzeknes tirgus" iedalītajā teritorijā (izņemot tirdzniecību no transporta līdzekļiem);

1.2. Krāslavas ielā 10 - SIA "Alvi" iedalītajā teritorijā (tikai tirdzniecībai no transportlīdzekļiem un autostāvvietas iekārtošanai);

1.3. Dārzu ielā - SPA "Elita-2" iedalītajā teritorijā: tirdzniecībai no galdiem un transportlīdzekļiem;

1.4. Bukmuižas ielā 5 - komercfirmai "Latinterservis Viksav un Ko" iedalītajā teritorijā (tirdzniecībai no galdiem un transportlīdzekļiem, tirdzniecībai ar mājdzīvniekiem un automašīnām);

1.5. Pulkv. Brieža ielā 34/36 - SIA "Džetta" iedalītajā teritorijā (tirdzniecībai no galdiem un transportlīdzekļiem);

1.6. Metālistu ielā 13 - SIA "Renāte" iedalītajā teritorijā (pie veikala "Jaunaglona" tirdzniecībai no galdiem, pēc laukuma labiekārtošanas);

1.7. Kosmonautu ielā 11 - SIA "Renāte" iedalītajā teritorijā tirdzniecībai no galdiem pēc laukuma labiekārtošanas darbiem saskaņā ar pilsētas galvenā arhitekta apstiprinātajiem noteikumiem;

1.8. Atbrīvošanas alejā 101 - asociācijas "T-atintcikomcrc" iedalītajā teritorijā puķu un zaļumu tirdzniecības organizēšanai;

1.9. Atbrīvošanas alejā 103 (aiz kafejnīcas "Rūķītis") - individuālāku, uzņēmumam "Vladmic" iedalītajā teritorijā;

1.10. Blaumaņa ielā (pie autobusa galapunkta) SIA "Pie Jānīša" iedalītajā teritorijā tirdzniecībai no galdiem pēc laukuma labiekārtošanas, saskaņā ar pilsētas galvenā arhitekta noteikumiem.

2. Apstiprināt pagaidu tirdzniecības noteikumus augšminētajos tirgos un tirdzniecībai pielāgotās vietās saskaņā ar pielikumu.

3. Noteikt maksu par tirdzniecības atļaujas izdošanu šā lēmuma 1.punktā minētajās tirdzniecības vietās:

3.1. juridiskām personām, reģistrētām:

- Rēzeknē un Rēzeknes rajonā -50 Ls gadā,

- cilās republikas pilsētās vai citas valstis -120 Ls gadā,

3.2. fiziskām personām, uzņemtām uzskaitē pēc dzīvesvietas:

- Rēzeknē un Rēzeknes rajonā -7 Ls mēnesī,

- citās republikas pilsētās vai citās valstīs -15 Ls mēnesī,

4. Tirdzniecības noteikumu pārkāpumu gadījumā, kā ari par tirdzniecību bez attiecīgas atļaujas saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu tiek uzlikts sods līdz 50 Ls.

5. Pārkāpumu izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti, municipālās policijas darbinieki, pilsētas domes deputāti un citas dome» pilnvarotās personas var uzlikt pārkāpējam naudas sodu līdz Ls 5.

6. Šī lēmuma izpildes kontrolei izveidot kontroles grupu sekojošā sastāvā: grupas vadītājs

A.Germans - Municipālās policijas vadītājs

grupas locekļi

I.Rītiņš - vadošais vetārsts - vetsaneksperts

I.Ivannikova - veselības aizsardzības centra ārste

A.Kuzņecova - valsts ieņēmumu dienesta juriste

A.Vintiša - valsts ieņēmumu dienesta vecākā inspektore

T.Botušanska - ekonomiskās un sociālās attīstības nodaļas ekonomiste

Kontroles grupai pārbaudes laikā piesaistīti tirgus apsaimniekotāja pārstāvji.

7. Atzīt par spēku zaudējušu pilsētas valdes 1992.gada 2.oktobra lēmumu nr. 115 "Par kārtību ielu tirdzniecībā ar pārtikas precēm un šīs kārtības kontroli pilsētas teritorijā".

Domes priekšsēdētājs E.Jurkāns

28.08.1994