Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.29

(prot. Nr.28, p.1) Rēzeknē 2003.gada 27.novembrī

Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.p. 1.d. 1.p, Teritorijas plānošanas likuma 6.p. 6.d., MK noteikumu Nr.423 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem" 23.p.

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem (turpmāk tekstā noteikumi) tiek apstiprināti Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma sastāvā iekļautie un šo noteikumu pielikumā pievienotie šādi dokumenti:

1.1. Apbūves noteikumi,

1.2. Rēzeknes pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns,

1.3. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu plāns,

1.4. Rēzeknes pilsētas ielu sarkano līniju plāns.

2. Šie noteikumi attiecas uz visu Rēzeknes pilsētas administratīvo teritoriju.

3. Šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Rēzeknes pilsētā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemesgabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves prasībām.

4. Šie noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu tiesību aktu prasības.

5. Ar šiem noteikumiem un noteikumu pielikumā pievienotajiem dokumentiem var iepazīties ikviens interesents, un tie pieejami Rēzeknes pilsētas domē Iedzīvotāju pieņemšanas centrā.

6. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.Začests

03.12.2003