Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

PAŠVALDĪBU ZIŅAS

Alūksnes rajona padomes saistošie noteikumi nr.1

(prot. nr.13, 5.§) Alūksnē 1995.gada 28.septembrī

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 15.punktu,
Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. un 12.pantu un
Ministru kabineta noteikumiem nr.62
"Par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas"

Par pašvaldības nodevām Alūksnes rajonā

Noteikt, ka Alūksnes rajona pašvaldībā ar nodevu apliekami rajona padomes vai tās izveidoto iestāžu sniegtie pakalpojumi šādi:

1. Nodeva par neapdzīvojamo telpu iznomāšanu un autotransportu:

1.1. mazā zāle par 1 stundu - Ls 5,90 (pieci lati 90 sant.);

1.2. lielā zāle par 1 stundu - Ls 11,80 (vienpadsmit lati 80 sant.);

1.3. mikroautobusa RAF 2203 01 iznomāšana fiziskām un juridiskām personām par 1 stundu - Ls 1,77 (viens lats 77 sant.).

2. Nodeva par atļauju un licenci juridiskām un fiziskām personām uzņēmējdarbības veikšanai uz vienu gadu (ja Latvijas Republikas likumdošanā nav noteikts citādi) visiem uzņēmējdarbības veidiem Ls 50 (piecdesmit latu).

3. Nodeva par valsts valodas prasmes atestācijas eksāmena kārtošanu - Ls 6,61 (seši lati un 61 sant.) no personas.

Nodevu samazināt par 50% ilgstošiem bezdarbniekiem.

4. Nodeva par kopēšanas pakalpojumiem juridiskām un fiziskām personām:

- par formāta A-4 loksnes kopēšanu - Ls 0,06;

- par formāta A-4 paaugstināta blīvuma loksnes kopēšanu - Ls 0,08;

- par formāta A-3 loksnes kopēšanu - Ls 0,12;

- par formāta A-4 loksnes kopēšanu no abām pusēm - Ls 0,11.

5. Nodevu ieskaitīšanas kārtība:

5.1. nodevu iemaksā rajona padomes grāmatvedībā, izsniedzot kvīti, vai ieskaita rajona padomes grāmatvedības kontā;

5.2. nodevu ieņēmumus un izdevumus uzskaita rajona padomes grāmatvedība.

6. Nodevas izmantošanas kārtība:

6.1. rajona padomes pārziņā esošo telpu uzturēšanai;

6.2. valsts valodas prasmes pārbaudes rajona pastāvīgās komisijas darba apmaksai un metodiskajiem materiāliem;

6.3. rajona padomes materiāli tehniskās bāzes attīstībai.

7. Nodevas administrācija:

7.1. nodevu administrē Alūksnes rajona padome.

Padomes priekšsēdētāja V.Jurča