Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 34

Talsos 2018. gada 11. oktobrī (prot. Nr. 24, 24. p., lēmums Nr. 429)

Par Talsu novada domes 2010. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 13 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2010. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 13 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi".

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Ģ. Kalnbirze

 

Saistošo noteikumu Nr. 34 "Par Talsu novada domes 2010. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 13 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Autopārvadājumu likuma 28.09.2017. grozījumiem 35. pantu jaunā redakcijā, paredzot, ka speciālās atļaujas (licences) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru izsniedz 9 republikas pilsētas un 5 plānošanas reģioni, ne novadu pašvaldības, kā līdz šim. Likuma Pārejas noteikumu 33. punkts nosaka, ka speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru pašvaldības teritorijā, kas izsniegta līdz 2018. gada 28. februārim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā līdz tās derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim, un licences kartīte, kas izsniegta pārvadātāja transportlīdzeklim līdz 2018. gada 30. aprīlim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. maijam.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar Talsu novada domes 2010. gada 25. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi" Talsu novadā tika noteikta kārtība, kādā pašvaldība izsniedza speciālās atļaujas (licences) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru. Tā kā Autopārvadājumu likums no 2018. gada 31. maija šo uzdevumu ir uzdevis 9 republikas pilsētu un 5 plānošanas reģioniem, nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2010. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 13.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Ģ. Kalnbirze

06.11.2018