Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2020

Mārupē 2020. gada 28. oktobrī

Par Mārupes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27/2019 "Grozījumi Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"" atcelšanu

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2020. gada 28. oktobra sēdes Nr. 20 lēmumu Nr.14

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Atcelt Mārupes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošos noteikumus Nr. 27/2019 "Grozījumi Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 

Saistošo noteikumu Nr. 21/2020 "Par Mārupes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27/2019 "Grozījumi Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"" atcelšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1) 2019. gada 30. oktobrī Mārupes novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 27/2019 "Grozījumi Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā", ar kuriem izdarīja grozījumu Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā" 78., 79., 80. punktā, lai no 2020. gada 1. jūlija nodrošinātu to atbilstību Administratīvās atbildības likumam.

2) 2020. gada 29. aprīlī Mārupes novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 10/2020 "Grozījumi Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā", ar kuriem izdarīja grozījumus Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā" 78., 79., 80., 82. punktā, lai no 2020. gada 1. jūlija nodrošinātu to atbilstību Administratīvās atbildības likumam, jau ņemot vērā speciālo normatīvo regulējumu, tai skaitā grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā.

3) Saistošie noteikumi Nr. 10/2020 stājās spēkā pirms Saistošo noteikumu Nr. 27/2019 plānotā spēkā stāšanās datuma, taču abi normatīvie akti tika publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Īss projekta satura izklāsts

Tiesību akti vietnē Likumi.lv tiek sistematizēti atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra noteikumiem Nr. 101 "Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi", kuru 6.4. apakšpunkts paredz, ka, atzīmējot tiesību akta statusu, norāda "spēkā neesošs", ja kompetentā institūcija atcēlusi tiesību aktu vai atzinusi to par spēkā neesošu no pieņemšanas dienas un attiecīga informācija ir publicēta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai nodrošinātu skaidru un saprotamu normatīvo regulējumu un padarītu iespējamu turpmāku tiesību akta sistematizāciju vietnē likumi.lv.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav paredzētas.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

03.11.2020