Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.12.2022. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Gulbenē 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 1, 100. p.)
Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam – ieņēmumos 40 207 082 EUR apmērā, izdevumos 47 368 547 EUR apmērā, finansēšanā 7 161 465 EUR, saskaņā ar 1. pielikumu.

(Gulbenes novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2022. gadam ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu.

(Gulbenes novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

3. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas.

(Gulbenes novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

4. NOTEIKT, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

(Gulbenes novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā jāveic budžeta grozījumi, samazinot izdevumu daļu.

(Gulbenes novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

6. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2022. gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa.

(Gulbenes novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

7. NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

(Gulbenes novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
1. pielikums
2022. gada 27. janvāra Gulbenes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

(Pielikums Gulbenes novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2022. gadam
2. pielikums
2022. gada 27. janvāra Gulbenes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

(Pielikums Gulbenes novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

PAMATBUDŽETS
GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2022. gadam
3. pielikums
2022. gada 27. janvāra Gulbenes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

(Pielikums Gulbenes novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

IZPILDES ATSKAITE NO 01.01.2022  līdz  28.12.2022.
31.12.2022