Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.152

Valmierā 2013.gada 25.aprīlī

Par Valmieras pilsētas domes 2002.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.7 "Par sabiedriskas nozīmes darbības, visa veida komercdarbības un ražošanas uzsākšanas un šo darbību veikšanai nepieciešamo telpu un objektu sakārtošanas kārtību Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.04.2013. sēdes lēmumu Nr.115 (prot. Nr.4, 11.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2002.gada 19.septembra saistošos noteikumus Nr.7 "Par sabiedriskas nozīmes darbības, visa veida komercdarbības un ražošanas uzsākšanas un šo darbību veikšanai nepieciešamo telpu un objektu sakārtošanas kārtību Valmieras pilsētā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2002.gada 19.septembra sēdes lēmumu Nr.422 (protokols Nr.22, §8).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

 

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.152 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2002.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.7 "Par sabiedriskas nozīmes darbības, visa veida komercdarbības un ražošanas uzsākšanas un šo darbību veikšanai nepieciešamo telpu un objektu sakārtošanas kārtību Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nav aktuāli, jo darbības, kas veicamas telpu sakārtošanai visa veida komercdarbības un ražošanas uzsākšanai, ir noteiktas Būvniecības likumā, ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.114 "Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2011.gada 15.septembra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.287 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10, 1.§).
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2002.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.7 "Par sabiedriskas nozīmes darbības, visa veida komercdarbības un ražošanas uzsākšanas un šo darbību veikšanai nepieciešamo telpu un objektu sakārtošanas kārtību Valmieras pilsētā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2002.gada 19.septembra sēdes lēmumu Nr.422 (protokols Nr.22, §8).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

13.06.2013