Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dienvidkurzemes novada domes 2021. gada 8. jūlija saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2

Vaiņodē 2016. gada 28. janvārī

Par Vaiņodes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar 2016. gada 28. janvāra
Vaiņodes novada domes lēmumu
(prot. Nr. 2, 12. p.)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Vaiņodes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Vaiņodes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir informatīvais izdevums "Vaiņodes Novada Vēstis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

 

Paskaidrojuma raksts
2016. gada 28. janvāra Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Par Vaiņodes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā grozījumi likumā "Par pašvaldībām". Jaunais tiesiskais regulējums paredz, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.
2. Īss projekta satura izskaidrojums Saistošie noteikumi nosaka, ka Vaiņodes novada domes turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Vaiņodes novada informatīvais izdevums "Vaiņodes Novada Vēstis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Šie saistošie noteikumi ietaupīs pašvaldības budžetu, jo to publicēšana informatīvajā izdevumā "Vaiņodes Novada Vēstis" būs lētāka nekā publikācija "Latvijas Vēstnesī".
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi īpaši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi un sabiedrību pašvaldības teritorijā, jo arī līdz šim saistošie noteikumi tika publicēti informatīvajā izdevumā " Vaiņodes Novada Vēstis".
5. Informācija par administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmi.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

08.04.2020