Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 27. jūlija saistošos noteikumus "Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/1

Carnikavā 2016.gada 20.janvārī

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes 2016.gada 20.janvāra
sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir pašvaldības bezmaksas izdevums "CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks E.Sliede

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2016/1 "Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājās grozījumi likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajā daļā par to, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka Carnikavas novada domes saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības bezmaksas izdevumā "CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. Saistošo noteikumu pieņemšana finansiāli ietekmēs pašvaldības budžetu izdevumu veidā, kas saistīti ar to publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

3.3. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas vai darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir iedzīvotāji;

4.2. Netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem;

6.2. Saistošo noteikumu izdošanas nepieciešamību nosaka normatīvie akti.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks E.Sliede

05.02.2016