Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 3 "Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Iecavas novada domes saistošie noteikumi Nr.17/2015

2015.gada 8.decembrī

Par Iecavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu

APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada domes
08.12.2015. lēmumu (prot.Nr.15, 19.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā turpmāk publicējami izdotie Iecavas novada pašvaldības saistošie noteikumi.

2. Iecavas novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Iecavas novada pašvaldības laikraksts "Iecavas Ziņas", reģistrēts 07.02.1995. Masu informācijas līdzekļu reģistrā ar Nr.000701661.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Iecavas novada domes priekšsēdētājs J.PelsisPaskaidrojuma raksts
Iecavas novada domes
 08.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.17/2015 "Par Iecavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kuru 3.punktā noteikts: "Izteikt 45.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:[..] Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [..]"
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Iecavas novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Iecavas novada pašvaldības laikraksts "Iecavas Ziņas", reģistrēts 07.02.1995. Masu informācijas līdzekļu reģistrā ar Nr.000701661.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmi.

Iecavas novada domes priekšsēdētājs J.Pelsis

18.12.2015