Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 31

Daugavpilī 2020. gada 24. septembrī (prot. Nr. 37 24. §)

Par Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 24. septembra
lēmumu Nr. 434

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošos noteikumus Nr. 40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" (Latvijas Vēstnesis, 01.12.2010., Nr. 190(4382), 14.12.2013., Nr. 245(5051), 02.07.2015., Nr. 127(5445), 05.08.2016., Nr. 150(5722), 06.11.2017., Nr. 220(6047), 11.06.2018., Nr. 114).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 31 "Par Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējušiem" paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 21. oktobra vēstuli Nr. 1-18/9865 Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošie noteikumi Nr. 40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīstami par spēku zaudējušiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

22.10.2020