Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2021. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Apes novada domes saistošie noteikumi Nr.24/2015

Apē 2015.gada 26.novembrī

Par Apes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Apstiprināti
ar Apes novada domes 26.11.2015.
lēmumu Nr.224 (prot. Nr.14, 6.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto un sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka izdevumu, kurā publicē Apes novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus.

2. Noteikt, ka Apes novada domes saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts tiek publicēti Apes novada domes informatīvajā izdevumā "Apes Novada Ziņas".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Apes novada domes priekšsēdētāja A.Harju

 

 

Apes novada domes 26.11.2015. saistošo noteikumu Nr.24/2015 "Par Apes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar grozījumiem likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajā un sestajā daļā, kurā noteikta nepieciešamība novada domei pieņemt saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, kas jāpublicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Noteikumos tiek noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, par to nosakot Apes novada domes informatīvo izdevumu "Apes Novada Ziņas".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Uzņēmējdarbības vidi noteikumi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Informācija pieejama Apes novada pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv
5.2. Informācija tiek publicēta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar deputātiem un domes amatpersonām.

Apes novada domes priekšsēdētāja A.Harju

15.12.2015