Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

Sabiedriskās kārtības pārkāpumu uzskaitījums, par kuriem tiek paredzēta administratīvā atbildība

Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Rēzeknes pilsētā tiek uzskatīti sekojoši pārkāpumi:

1. Skaļa dziedāšana, klaigāšana, skaļa muzikālo instrumentu, skaņas aparatūras izmantošana un citas darbības, kas izraisa skaļu troksni sabiedriskajās vietās, dzīvokļos, uz balkoniem un traucē iedzīvotāju mieru laikā no plkst.23.00 līdz 7.00 (dotais punkts netiek attiecināts uz speciāli rīkotiem pasākumiem ar pašvaldības piekrišanu).

2. Braukšana uz velosipēdiem, mopēdiem un citiem braukšanas līdzekļiem (skrituļdēļiem, slidām utt.) pa gājēju celiņiem, ietvēm, ja tas traucē gājēju kustību un satiksmes drošību.

3. Transporta līdzekļu braukšana pa gājēju celiņiem, ietvēm, trotuāriem, parkiem un transporta līdzekļu novietošana uz ietvēm, trotuāriem, kā arī citās satiksmes noteikumos neparedzētās vietās.

4. Autotransporta un citu transporta līdzekļu mazgāšana, tehniskā apkope un remonts šim nolūkam neparedzētās vietās.

5. Nepilngadīgo (vecumā līdz 16 gadiem) atrašanās uz ielas un citās sabiedriskās vietās bez pilngadīgo pavadības laikā no plkst.23.00 līdz 6.00.

6. Alkoholisko dzērienu pārdošana nepilngadīgajām personām.

7. Alkoholisko dzērienu lietošana šim nolūkam neparedzētās vietās.

8. Smēķēšana neatļautās vietās.

9. Sabiedriskās lietošanas telpu bojāšana, sienu aprakstīšana, telpu piegružošana.

10. Kultūras, sporta un citu sabiedrisko iestāžu iekšējās kārtības noteikumu neievērošana.

11. Maksas pasākumu apmeklēšana bez ieejas biļetes.

12. Sabiedrisko pasākumu apmeklēšana alkoholisko, narkotisko vielu reibuma stāvoklī.

13. Nepiedienīga uzvedība sabiedriskās vietās, sabiedrisko pasākumu norises kārtības traucēšana (ja par dotajiem pārkāpumiem nav paredzēta kriminālatbildība).

14. Valsts karoga lietošanas noteikumu pārkāpšana.

15. Patvaļīga pieslēgšanās pie siltuma, gāzes, ūdens, kanalizācijas, sakaru komunikāciju tīkliem, šo tīklu bojāšana, piesārņošana.

16. Elektroapgaismes ierīču bojāšana uz ielām, laukumiem, dzīvojamo namu kvartālos, sabiedriskās vietās.

17. Sanitāri-higiēnisko prasību neievērošana tirdzniecības vietās.

18. Peldēšanās neatļautās un šim nolūkam neparedzētās vietās.

19. Mājdzīvnieku peldināšana, veļas mazgāšana sabiedriskās pludmalēs un šiem nolūkiem neparedzētās vietās.

20. Iebraukšana ar transporta līdzekļiem sabiedriskās pludmalēs (izņemot speciāli paredzētos stāvlaukumos).

21. Ugunskuru kurināšana, atkritumu sadedzināšana parkos, skvēros, pilsētas mežu teritorijā, ja tas traucē blakusesošo māju iedzīvotājus.

22. Suņu un citu mājdzīvnieku atrašanās sabiedriskās telpās un iestādēs.

23. Pieminekļu, piemiņas plākšņu un uzrakstu, kā ari citu aizsargājamo objektu patvaļīga noņemšana, iznīcināšana, bojāšana.

Domes priekšsēdētājs E.Jurkans

25.09.1994